english
Pretraga:
Neprigušeni titraji (via D.B.Indoš)

Preliminarne natuknice za audio vizualni mehanizam
Instalacija funkcionira kao manje-više zatvoreni sustav. Zadajem određeni set početnih parametara i postavljam pravila sustava. Kad se instalacija pokrene nemoguće je znati točan razvoj događaja jer je sustav prekaotičan da bi se mogao predvidjeti.

Četiri grafoskopa su raspoređena u prostoriji. Svaki grafoskop ima po jedan bazen s vodom koji sistem elektromotora i mehanizama potiče na titranje.

Dvosmjerna povratna veza

  • zvuk stvara animaciju
  • svjetlo stvara zvuk

slika
Slika na grafoskopima se stvara mehaničkim putem - elektromotori i titrajni sistemi animiraju tekućinu u bazenima. Izlazna rezolucija slike je beskonačna.

zvuk
Foto osjetljivi senzori reagiraju na promjene svjetla i sjene te izazivaju promjene sintetiziranog zvuka. Mikrofoni pojačavaju zvuk elektromotora.

cheap jerseys online outlet for sale