english
Pretraga:
Mirkoritmički orkestar

Mikroritmički orkestar, je osuvremenjena verzija slavne tradicije muzičkih kutija. Izrađen je od drvene kutije za cigaru i solenoida prikupljenih iz starih hard diskova. Solenoidima upravlja interni mikrokotroler. Namjesto da sviraju konvencionalne melodije, solenoidi su posloženi u sekvencu tako da škljocaju prema ritmičkoj strukturi. Da čitava stvar nije takva fešta dorkova, moglo bi se gotovo reći da je zvuk funky. Kada otvorite kutiju, Mikroritmički orkestar počne svirati. Djelo je interaktivno: gledatelji mogu mijenjati broj udaraca i skevencu posredstvom kontrolne ploče.

Kontrolna ploča sastoji se od velikog potenciometra koji kontrolira brzinu ritmičke sekvence, od zomboidno sporog do nevjerojatno robotski-brzog. Umjerene brzine naznačene su crnim trokutom, iako je korisnicima na raspolaganju da sami odrede svoj tempo. Crveni gumb starta i zaustavlja ritmičku strukturu, dok gumb služi za odabir raspoloživih ritmičkih sekvenci. (Stiskanjem crne tipke dok kutija ne svira prolazi se ukrug kroz raspoložive sekvence.) Dvobojne LED diode na gornjem dijelu idu ukrug zajedno sa sekvencom (kada svira) ili pokazuju u binarnom obliku odabranu sekvencu (kada ne svira).

cheap jerseys online outlet for sale