english
Pretraga:
znanost i tehnologija · umjetnost i znanost · umjetnost i tehnologija · umjetnost · informacijska umjetnost · interaktivne instalacije · live art · device art · robotika

Arts Catalyst je umjetnička organizacija koja aktivno stvara veze između umjetnosti i znanosti putem narudžbi i strateških projekata. Od 1993. godine, Arts Catalyst promovira razumijevanje i suradnju između umjetnosti i znanosti na nacionalnom i internacionalnom planu, tragajući za novim načinima koji bi umjetnike, znanstvenike i širu publiku uključili u diskurs o znanosti u društvu, njeno usmjerenje i utjecaj. Dominantan interes Arts Catalyst je proširiti praksu umjetnika koji su angažirani u znanstvenim procesima, ustanovama i tehnologijama, kako bi se razotkrili i osvijetlili društveni, politički i kulturni konteksti koji su ih i kreirali. Organizacija Arts Catalyst zainteresirana je za nove umjetničke oblike i perspektive koje taj angažman može aktivirati. Arts Catalyst vjeruje da je repozicioniranje u različitim specijaliziranim područjima istraživanja neophodno ukoliko želimo postići inovativno, otvoreno i etično društvo, te stoga potiče suradnju između znanstvenika i umjetnika, nastojeći angažirati znanstvenike u umjetničkim i interdisciplinarnim projektima.
Rob La Frenais će u svojem predavanju ilustrirati najnovije projekte koje je naručila i producirala organizacija Arts Catalyst, uključujući rad načinjen pri mikrogravitaciji (Gravitation Off!/Gravitacija isključena! – razni umjetnici), povijest znanstvenog istraživanja (Marching Plague/Marširajuća kuga – Critical Art Ensemble), te umjetnike koji se bave letenjem (Escape Vehicle/Vozilo za bijeg – Simon Faithfull). Također, La Frenais će izvijestiti o ugovoru kojeg je organizacija Arts Catalyst potpisala s Europskom svemirskom agencijom, a kojim se obvezuje kreirati kulturnu politiku za Međunarodnu svemirsku stanicu.
cheap jerseys online outlet for sale