english
Pretraga:
Raymond

Raymond je robot dizajner. On nije svjestan svijeta oko sebe, ali ipak reagira na vanjske utjecaje. Raymond proizvodi. Odnosi se spram okoline izražavajući se bazičnim grafičkim elementima.

Raymond je robot sastavljen u legomindstorms tehnologiji te radi pomoću LegoOS operativnog sistema. Sastoji se od osnovnih Lego Brick konstrukcijskih jedinica. Robot se kreće prema algoritmu unutar kojeg su mu zadani osnovni smjerovi te brzine kretanja. Međutim ne kontrolira ga čovjek, njegove se akcije odvijaju ‘slučajno' (random). Nepredvidljiv je u svome djelovanju i time 'has a life of his own'. Robot se kreće i percipira okolinu pomoću osnovnih osjetilnih senzora (pr. svjetlosnih i taktilnih) te naspram danog inputa generira određeni ‘output' - grafičke elemente iscrtane na kompjuterskom ekranu ili flomasterom direktno na papiru.

Raymond je konstruiran s namjerom da pokušamo postaviti pitanja kao što su koji su principi po kojima oblikovatelj kreira, koji je kriterij po kojem se kvalitetan output razlikuje od prosječnog te kako funkcioniraju impulsi koji vanjski utjecaj (‘input' ) provode u realizaciju (‘output'). Raymond je eksperiment, ali i kritika okoline reprezentacije u kojem ‘slika' uvijek predstavlja nešto drugo, prevelike produkcije beznačajne grafičke dekoracije bez pravog sadržaja.
cheap jerseys online outlet for sale