english
Pretraga:

Mehanizam koji je pričvršćen na zid, spojen je na niže pozicionirano računalo. Čitav sklop smješten je podno razine pogleda. 

Mehanizam funkcionira po principu pretvaranja kružnog gibanja elektromotora u pravocrtno gibanje osovine. Na vrh osovine pričvršćen je mikrofon koji je spojen na računalo. Prislonjen uz zid, uslijed gibanja proizvodi zvuk koji se uz pomoć računala prenosi na Internet. Da bi se čuo potrebno je posjetiti internetsku adresu s koje se zvuk distribuira. Gibanje koje proizvodi zvuk jednolično je, u pravilnim intervalima. Ono je unaprijed programirano uz pomoć računala. Uvjetovano je pomoću tri parametra: pokret u lijevo, pokret u desno i mirovanje. Pokret u lijevo i pokret u desno su maksimalni u mogućnosti svog otklona (uz konstantnu brzinu) dok je parametar mirovanja u toj situaciji jedini podložan programiranju. 

Intervale zvuka razdvajaju intervali tišine u trajanju od 40 sekundi. Po novijim statističkim podacima, svakih se četrdeset sekundi izvrši suicid.
cheap jerseys online outlet for sale