english
Pretraga:
MALI GLOSAR GALERIJE MOČVARA

Galerija Močvara, projekt Udruženja za razvoj kulture "URK" pokrenut 2001. u sklopu Kluba Močvara. Zamišljen kao dugoročna ljubavna veza divljeg klupskog programa i suvremene umjetničke scene. Predstavlja domaće i strane umjetnike u klupskoj atmosferi začinjenoj koncertima i partijima. Sudara čestice umjetnosti i zabave snažnije nego akcelerator u CERN-u. Preuređuje galerijski prostor kluba u potpunosti i svaki put iznova. Donosi umjetničke radove kroz kreativnu fuziju kluba i kunsta. Uvrštena 2008. na HZSU-ov popis priznatih izlagačkih prostora. Do 2010. godine program je pod vodstvom Marijane Stanić u suradnji s Udrugom za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja „90-60-90“. U 2011. projekt ulazi u sasvim novu fazu: kustoski tim KONTEJNER publici će u galeriji razotkriti svu zavodljivost novomedijske umjetnosti s naglaskom na umjetnosti zvuka i progresivnu upotrebu tehnologije. Galerijski kabinet čudesa postat će tako pozornica na kojoj audio-vizualno susreće urbano, ne boji se devijantnog, mingla se s progresivnim, koketira s alternativnim, henga s uličnim...

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (Zagreb, 2002.), kustoski kolektiv; nevladina udruga koja se bavi umjetnošću i teorijom, a posebno ju lože teme znanosti, tehnologije i tijela u suvremenom društvu. Organizira i producira niz festivala, izložbi i simpozija. Posvećena rušenju različitih društvenih tabua.

Apstraktni film, jedan od oblika eksperimentalnog filma; povijesno se preklapa s pojavom vizualne glazbe; vizualno-auditivni doživljaj popraćen neobičnom pričom; izgrađen od jedinstvenih mogućnosti samog filmskog medija: oslanja se na pokret, ritam i svjetlo u stvaranju emocija i narativa koji oblikuje njegov specifičan bajkoviti svijet.

Biofizika, interdisciplinarna znanost koje se bavi živom materijom (organizmima) i proučava ih kroz discipline fizike i matematike, uz pomoć metodologije prirodnih znanosti – ukratko, znanstvena disciplina koja primjenjuje zakone fizike na biološke procese i fenomene. Znanost koja stoji iza jedne od najmlađih grana medicine (biofizikalne medicine), zaslužna za razvoj nanotehnologije, neuroznanstvenih otkrića, bioinžinjeringa, ali i nekih od najzanimljivijih istraživačkih suvremenih umjetničkih projekata.

Bio-umjetnost (engl. bioart), suvremena umjetnička praksa u kojoj umjetnici koriste žive organizme i/ili biološke strukture kao medij, pri čemu primjenjuju znanstvene metode rada poput kloniranja, biomedicine i genetskog inženjeringa. Kontroverza kod bio-umjetnosti proizlazi iz etičkih implikacija rada sa organskom materijom te debata oko razlike između & ldquo;žive” i “živuće” materije. Termin BioArt (1997.) pripisuje se autoru poznatog genetski modificiranog fluorescentnog zeca, umjetniku Eduardu Kacu.

Buka (eng. noise), u standardnom jeziku "neželjen zvuk" generiran akustičnim ili elektroničkim sredstvima; najčešće se veže uz pojmove poput kakofonije, zvučnih nepravilnosti i improvizacije; kao medij u glazbi i umjetnosti pojavljuje se na početku 20. stoljeća; okosnica glazbenih pravaca s prefiksom post i srodnih žanrova u elektronskoj glazbi.

Dijagram (eng. diagram), sredstvo simboličke vizualizacije informacija i podataka kojim se iskazuje način na koji neki fenomen funkcionira; prikaz kojim se objašnjavaju odnosi između dijelova neke cjeline (npr. zvuk + slika + mehanizam kao dijelovi koji čine cjelinu - ambijent); dijagram razjašnjava one unutarnje, apstraktne mehanizme i operacije, omogućuje njihovo razumijevanje i pomaže shvatiti na koji način neka cjelina funkcionira.

E-tekstil, elektronički tekstil ili pametna tkanina, ime za tekstilni materijal koji sadrži utkane niti premazane provodljivim srebrom: niti provode struju zbog svog kemijskog sastava. Koristi se u projektima nosive tehnologije i omogućuje stvaranje 'mekih' strujnih krugova gdje je veći naglasak na nevidljivosti spoja između tekstilnog i elektroničkog dijela. Može provoditi dovoljno struje za funkcioniranje digitalnih komponenti - od jednostavnih senzora do mikrokontrolera.

Elektronički senzor, elektronička naprava kojom se izmjerena fizikalna pojava (poput temperature ili glasnoće zvuka) pretvara u elektronički signal. Signal je zatim moguće čitati pomoću instrumenta: računala, drugog senzora, optičkog uređaja, audio-vizualne naprave, čak i samog ljudskog tijela.

Fotonaponski efekt, naziv za pojavu tijekom koje se solarna energija (energija sunca) pretvara neposredno u električnu energiju unutar solarne ćelije, i to na atomskoj razini. Električna energija nastaje nakon što ćelija “upije” fotone koji izbijaju elektrone na njezinu negativnu stranu: između pozitivnog i negativnog sloja ćelije tada se stvara električna struja. Albert Einstein 1905. godine opisao je upravo temelje fotonaponske tehnologije - i za to, 16 godina kasnije, dobiva Nobelovu nagradu za fiziku.

Gastronomija, (1) umjetnost odabira, pripremanja i serviranja hrane i umjetnost uživanja u hrani; (2) specifična kulinarska tradicija ili prepoznatljivi kulinarski stil; (3) kulturološka disciplina koja istražuje i proučava hranu u širem društvenom kontekstu. U sva tri slučaja rijetko povezivana sa suvremenom umjetnošću, a gotovo nikad s eksperimentalnim sound art praksama.

IEEE Elevate, serija događaja namijenjenih mladim inženjerima, studentima, stručnjacima i znanstvenicima. Atraktivna predavanja o inovacijama i nadolazećim trendovima u tehnologiji sudionicima pružaju ideje i inspiraciju za razvoj vlastitih karijera te stvaraju i učvršćuju veze u mladoj stručnoj zajednici. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je najveća globalna strukovna organizacija posvećena unapređenju tehnoloških inovacija i izvrsnosti. Okuplja preko 400.000 inženjera, proizvodi više od 30% svih svjetskih publikacija iz područja elektrotehnike, elektronike i informatike, a u Hrvatskoj broji oko 800 članova. IEEE Elevate se organizira u sklopu aktivnosti GOLD (Graduates Of the Last Decade) - interesne skupine koja djeluje kao sastavni dio IEEE, a okuplja članove koji se nalaze u prvih 10 godina svoje profesionalne karijere.
http://www.ieee.hr/ieeesection/gold

Illectricity festival, festival audio-vizualnih umjetnosti u organizaciji udruge Confusion. Festival izrazito multimedijskog karaktera, u sklopu kojeg se kroz tematske radionice, panel program, prezentaciju audiovizualnih dostignuća i iskustava i program izvedbenih umjetnosti na javnim, u kulturnim i klupskim prostorima grada Zagreba promiču različita umjetnička područja i djelovanja.

Interaktivna instalacija, prostorna intervencija temeljena na aktivnom/reaktivnom odnosu s posjetiteljem; umjetnički rad koji zahtijeva određeno djelovanje pojedinca unutar zadanog prostora.

High-tech (hrv. visokotehnološki), pridjev kojim se označava iznimno napredna i visoko specijalizirana tehnologija tipična za područja robotike, bio/nanotehnologije, programiranja. High-tech uvijek završava kao low-tech: zastarjela tehnologija koju većina odbacuje, dok ju neki kreativci ipak iznova koriste - i to uglavnom netipično, slobodno i neopterećeno.

LilyPad, Arduino mikrokontroler s nizom digitalnih ulaza i izlaza kojeg je dizajnirala profesorica na Massachusetts Institute of Technology, Leah Buechley. Elektronička naprava osmišljena zbog upotrebe u nosivoj tehnologiji; koristi se zajedno s provodljivim materijalima (elektronski konac, tekstil). Može se programirati, kao i svaki drugi Arduino mikrokontroler, za korištenje sa svjetlosnim ili temperaturnim senzorima koji iniciraju reakciju putem LED dioda, vibracijskih senzora ili zvuka. Specifičnost ovog mikrokontrolera je njegova perivost.

Luminoakustika, izvedbena forma koja se sastoji od svjetlosnih i zvukovnih elemenata, a definira tehniku i modalitete komponiranja i live izvođenja koji su utemeljeni na tim elementima. Eksperimentalno područje suvremenog sound arta koje razvija dvojac Lightune.G i u čijem su središtu prevođenje, sinkronicitet i konverzija između dva umjetnička medija: akustičnog (zvučnog) i svjetlosnog.

Micelij, mreža hranidbenih niti gljive, najčešće bijele boje, koja strukturom nalikuje vati ili paukovoj mreži i prorasta kroz podlogu na kojoj gljiva živi. Većina ljudi gljivom naziva ono što je njezin reproduktivni organ (poput cvijeta kod biljaka) - micelij je u biti “prava gljiva” koja se kod tog organizma skriva ispod površine, a u nekim slučajevima može dosegnuti i veličinu od nekoliko hektara.

Multimedijalna instalacija, trodimenzionalno umjetničko djelo koje po definiciji uključuje korištenje više medija, najčešće vizualne umjetnosti u kombinaciji sa zvukom, videom i/ili drugim medijima. Često specifična za mjesto u kojem je postavljena (engl. site-specific) i za koje je posebno osmišljena sa svrhom redefiniranja prostora u koji je smještena.

Orkestar, u staroj Grčkoj dio kazališta između scene i gledališta, u suvremenoj kulturi naziv za skupinu glazbenika koji pod ravnanjem dirigenta zajedno izvode glazbena djela. Najčešće objedinjuje više različitih vrsta glazbala, a najpoznatije vrste orkestra su komorni, simfonijski i gudački. I naravno šivaći.

Philoscifi (sci-phi, philofiction), filozofija znanstvene fantastike i/ili filozofska znanstvena fantastika, književno-teorijski žanr koji se bavi filozofskim pitanjima kao primarnom tematikom u znanstveno- fantastičnom kontekstu - iako je filozofija u znanstvenoj fantastici barem posljedično uvijek prisutna. Teme i diskusije diskurzivne filozofije transponiraju se u SF žanr: uloga društva, značenje života, etičnost, uloga umjetnosti, moć razuma, oblikovanje čovjeka iskustvom. Moćan teorijski alat za analizu ideja u odnosu na prostorno-vremensku dimenziju.

Piezoelektrični mikrofon (piezo), uređaj koji konvertira zvučne valove u električnu struju pomoću kristalnog ili keramičkog medija. Električni napon nastaje savijanjem, pritiskanjem, pokretanjem i sličnim izlaganjem medija sili; svojstvo materijala prema kojemu, pri izloženosti sili, nastaje električni napon naziva se piezoelektricitet. Često se koristi kao kontaktni mikrofon kojim se pojačava zvuk akustičnih glazbala, bubnjeva, zvukova u netipičnim okruženjima - od podmorja i visokotlačne okoline do ljudske utrobe. Upravo zbog toga je naročito drag noiserima i eksperimentalnim sound umjetnicima.

Real-time video je video prijenos uživo I implicira da nema vremenskih zakašnjenja ili ona barem nisu jasno uočljiva. Real-time u medijima je metoda naracije u kojoj su događaji zabilježeni I reproducirani istovremeno dok ih publika doživljava.

SFeraKon, prva na ovim prostorima znanstveno-fantastična konvencija koja se razvila iz Sajmova znanstvene fantastike 1983. godine, od kada se održava bez prekida u organizaciji Društva za znanstvenu fantastiku SFera iz Zagreba. 36. Dani znanstvene fantastike – SFeraKon 2014. – održat će se od 16. do 18. svibnja 2014. godine u Zagrebu, u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i posvećeni su paralelnim svjetovima i alternativnoj povijesti.

Sinestezija u umjetnosti (grč. syn, zajedno, i aesthesis, osjet), istovremeni doživljaj dvaju ili više podražaja; umjetnost koja aktivira sva osjetila; neobične kombinacije zvukova prevedenih u slike, boja prevedenih u zvukove; odnosi se na niz umjetničkih eksperimenata kojima se istražuje interakcija osjetila; povezuje se sa žanrovima vizualne glazbe, audiovizualne umjetnosti i apstraktnog filma.

Singerica, popularna šivaća mašina marke Singer prvi put proizvedena 1851. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Danas sinonim za modernizaciju ručnog šivanja, tekstilnu kućnu radinost, industrijalizaciju, a u iznimnim slučajevima vrlo efektno upotrebljavana i u suvremenoj umjetnosti zvuka.

Sound Art Inkubator, produkcijski poligon Galerije Močvara usmjeren prvenstveno (ali ne i isključivo) prema mladim i nedovoljno afirmiranim autorima i umjetnicima koji se na različite kreativne načine bave zvukom; osmišljen kako bi stimulirao produkciju sound radova mladih domaćih umjetnika i pružio im konkretnu financijsku, infrastrukturnu, kolaboracijsku, edukacijsku i prezentacijsku podršku. Pokrenut 2012. godine kroz otvoreni javni natječaj i realiziran prvi put u ožujku 2013., kroz višednevni radioničko/performersko/izložbeni sound event tijekom kojeg je šestero mladih i perspektivnih domaćih sound art snaga uspješno spojilo interaktivni DIY, field recording, circuit bending i biohakiranje.

Surveillance art (engl.), korištenje nadzornih tehnika u umjetnosti u svrhu propitivanja sveprisutnog procesa nadzora i s njim povezani tehnologija. Kritička umjetnička reakcija na nadzor – čin usmjerenog nadgledanja nekoga ili nečega najčešće s ciljem kontrole, sprječavanja neželjenog ponašanja, aktivnosti i utjecanja, navođenja, upravljanja i zaštite promatranog pojedinca.

Suvremeni ples izvedbena umjetnost nastala sredinom 20. stoljeća kao kombinacija elemenata modernog plesa i klasičnog baleta, ali i nezapadnjačkih kultura; često upotrebljivan kao termin za opis vrsti plesa koje nisu u domeni klasičnog jazza ili tradicionalnih narodnih plesova.

Teethphones, uređaj koji pretvara usta u organ sluha, a lubanju u vibracijski zvučnik; omogućuje slušanje zvuka u zrakopraznom prostoru, u vakuumu. Da bi čovjek dobio iskustvo slušanja zvuka na Mjesecu (onakvo kakvog ga poznaje tu, na Zemlji), zvuk bi morao izazivati vibracije lubanje. Teethphones omogućuju upravo to: zagrizom u “zubilice”, male vibracijske pretvornike nalik lizaljkama, naprava omogućuje prijenos zvučnih vibracija preko zuba i lubanje do unutarnjeg uha. Zvuk je na taj način bliže čovjeku nego ikada prije - toliko blizu da postoji u samoj njegovoj glavi, kao zvučna vibracija kostiju lubanje.

Umjetnost zvuka (engl. sound art), pravac u suvremenoj novomedijskoj umjetnosti; šik naziv za eksperimentalni pristup novim i zastarjelim tehnologijama reproduciranja zvuka iliti svaka umjetnost naglašene auditivne komponente. Uključuje sve moguće akustične inovacije, zvučne performanse, manipulaciju šumom, bukom, elektronikom/digitalijom. Umjetnost drugačijeg stvaranja zvuka i umjetnost novog doživljavanja, slušanja zvuka.

Uradi Sam (eng. DIY – Do It Yourself), (1) proces samostalnog osmišljavanja, izvođenja i rješavanja nekog zadatka, stvaranja predmeta ili modificiranja njegove funkcije; podrazumijeva pronalazak kreativnih rješenja bez stručne, profesionalne pomoći; (2) kulturološki, sinonim za pokret koji tehnologiju promišlja i koristi slobodno, kreativno i neovisno o mainstream obrascima i konvencijama.

r

Vakuum, ideja prostora koji ne sadrži nikakvu materiju niti tvar, u bilo kojem agregatnom stanju. Potpuno prazan prostor u kojemu ne postoje čestice i kojeg je zapravo nemoguće postići u stvarnosti. U praksi se zato može govoriti samo o relativnom vakuumu - prostoru manje ili veće praznine u kojemu gustoća čestica određuje razinu “vakuumiranosti”.

Zeitgeist, duh vremena ili duh (povijesnog) razdoblja, ere, perioda; čine ga ideje, vjerovanja, intelektualne težnje koje određuju dominantno raspoloženje i glavne karakteristike nekog perioda u ljudskoj povijesti. Iako se riječ najčešće pripisuje Hegelu, njemački ju filozof nikada nije upotrijebio. Intelektualna, kulturna i moralna klima koja obilježava određeno društvo u određenom vremenu.

Zvučna instalacija (engl. sound installation), vrsta umjetničke instalacije koja koristi zvuk kao jedan od osnovnih kreativnih elemenata - ali ne i jedini. Po upotrebi medija iznimno fleksibilna i slobodoumna, neodvojiva od prostora u kojemu je postavljena. Umjetnička forma koja se oblikuje kroz vrijeme i koristi ga kao medij: (1) jer je u odnosu s prostorom privremeno i (2) jer je zvuk koji generira određen trajanjem u vremenu.

Zvučni performans (engl. audio/sound performance), hibridna izvedbena umjetnička forma; uključuje fizičko sudjelovanje umjetnika – a često i publike, te raznorazne vizualne senzacije, teatralne i audio-novotarije. Pretvara umjetnika u zvučnog nomada, a prostor galerije u jedinstveni super-sonični art-ambijent. Poslastica za sve glazbenike, DJ-e, VJ-e, audiofile i muzikomane. I pokojeg hakera. Pogotovo ako je audio performance “made in Slovenia”, baš poput onih kojima se otvara ovogodišnji program Galerije Močvara.

Zvučni valovi (engl. sound waves), naziv za prijenos mehaničke energije kroz prostor titranjem elastičnog sredstva. Niz nepravilnosti koje uzrokuje prijenos energije u nekom mediju.

cheap jerseys online outlet for sale