english
Pretraga:
interaktivne instalacije · znanost i tehnologija · umjetnost i znanost · umjetnost · umjetnost i tehnologija · tjelesna umjetnost · bioumjetnost

“Kiborg dućan”
web umjetnički projekt, 2004.
http://www.cyborg.com.hr/
 
Kiborg je univerzalno pitanje koje je tijekom povijesti na različite načine intrigiralo čovječanstvo. On je jedna od vizija besmrtnog i unaprijeđenog života. Neki tvrde da bi radi 'besmrtnosti' pristali žrtvovati sve dijelove tijela i sačuvati jedino um unutar stroja. Projekt ne planira ići tako daleko, no posjetitelji bi se mogli odvažiti.
 
Kao i sva pitanja koja može potaknuti jedan umjetnički rad, odgovori mogu varirati, biti intrigantni, hrabri, sramežljivi, futuristički, no uvijek su povezani sa shvaćanjem života, budućnosti i nas samih u ovom trenutku. Kiborg je kao tema usko povezana s tijelom i preko njega sa slikom koju gradimo o sebi i slikom društva u kojem djelujemo. Kao igra tisuću fizičkih mogućnosti, započinje i završava našim osobnim mentalnim razvojem.
 

Projekt "Kiborg dućan" je nastavak projekta "Zatvorena zbilja – embrio" postavljenog na mrežu 1999., u kojem su sudionici (u parovima) mogli kreirati vlastitu 'bebu budućnosti'; u ovome projektu posjetitelji mogu kreirati sebe.cheap jerseys online outlet for sale