english
Pretraga:
tjelesna umjetnost · bioumjetnost · umjetnost · umjetnost i tehnologija · umjetnost i znanost · live art · interaktivne instalacije · responzivna interaktivnost

About Restoring and Nourishing / Eating Beauty
 
Zahvaljujući ljubavi prema lepoti i estetici, vi sada imate priliku za jedan strastan ugriz.
Z. T.
 
[…]
 
Beyond Beauty
 
Rad Asimilacija Zorana Todorovića […] putem odabranog ličnog ikonografskog obrasca saopštava narative vezane za idealizovanje ženske lepote i nametanje/prihvatanje opresivnih i nedostižnih normi i standarda savršene lepote, za tradicionalni ženski odnos između lepote i bola, za privilegovano mesto lica u našoj kulturi, u odnosu na ostatak tela, kao najdragocenije karakteristike putem koje se ljudi identifikuju, zatim za bolnicu i operacionu salu kao misteriozna mesta dozvoljene transgresije arhaičnog tabua koji zabranjuje dodirivanje ili otvaranje tela, za oslobađanje (putem proždiranja) od društvenim normama nagomilanog i/ili neprihvatljivog viška, za erotizujuću/perverznu prirodu strasnog uživanja u hrani, kao i za granice tela i granice umetnosti. Dakle, u rustičnoj prostoriji, na ovalnom stolu, prekrivenim zelenim čaršavom (kakav se koristi u operacionim salama), sa tanjirima, priborom i jelovnikom, bile su servirane pihtije oblikovane dekorativnom modlom i ukrašene povrćem. Kako se iz jelovnika moglo saznati, sastojci od kojih su pripremeljene pihtije bili su ženska koža i salo sa lica (odbačeni nakon konvencionalnog face-liftinga), beli luk, šargarepa, peršun, so, biber. Na zidovima ove inscenirane blagovaonice tekao je friz fotografija snimljenih tokom operacije, fokusiranih na skidanja/uzimanja 'viškova' lica i poređanih po hronološkom redu ove operacije. Prvobitni koncept recikliranja ružnog/viška u lepo/novi objekat, a s obzirom na (potencijalnu) jestivu prirodu novostvorenog proizvoda, podrazumevao je da osoba 'sakrije' svoj višak tako što bi ga pojela i, tako, definitivno i sa zadovoljstvom odstranila iz (sa) svog organizma putem prirodnog (normalnog) procesa defekacije. Međutim, kako je Društvo ono koje poseduje moć sankcionisanja dozvoljenog i nepoželjnog i kako, stoga, ono stoji iza produkcije viška, Todorović je, odstupajući od prvobitne zamisli i nudeći ove pihtije, napravljene po neuobičajenom receptu, istom tom Društvu, problem viška preneo iz domena privatnog u domen javnog. Tako su nelagodnost i stid, transformacijom u/kroz umetnički rad, prerasli dimenziju intimnog i vratili se kao bumerang-provokacija svom generatoru.
 
[…]
 
Jasmina Čubrilo, izvadak iz teksta, 1998.


















cheap jerseys online outlet for sale